Klavirski seminar profesorice Valentine Češnjevar – 19. in 20. januar 2017

Kratko poročilo

V četrtek, 19., in v petek, 20. januarja 2017, je na naši šoli potekala klavirska delavnica priznane koprske pianistke in profesorice klavirja, Valentine Češnjevar. Oba dneva sta se pričela z zanimivim uvodnim predavanjem o učinkovitem vadenju in poučevanju najmlajših pianistov. V nadaljevanju je sledilo praktično delo z učenci (klavir solo in klavirski duo) ter dijaki. Aktivnih udeležencev je bilo 14, pasivnih pa 29. Ob koncu dneva je predavateljica odgovarjala še na mnoga vprašanja, ki so se pojavila med praktičnim delom. Med odmori ob kavici in keksih pa ni manjkalo niti sproščenega klepetanja med udeleženci seminarja. Delo profesorice Valentine Češnjevar nas je navdihnilo in v prihodnosti si želimo še več tovrstnih srečanj.

Nekaj utrinkov najdete v naši galeriji.

Najava

Aktiv za klavir Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in društvo Consortium musicae Velanensis pripravljata v letošnjem šolskem letu klavirsko delavnico, ki bo med drugim posvečena tudi pripravam na prihajajoče regijsko in državno tekmovanje mladih glasbenikov.

V letošnjem šolskem letu na naši šoli prvič gostimo priznano koprsko profesorico klavirja, Valentino Češnjevar.
Poleg praktičnega dela z učenci in dijaki nam bo pripravila tudi dve zanimivi predavanji:

Četrtek, 19. januar 2017, ob 9.30, Modra dvorana
UČINKOVITI POSTOPKI HITREGA OBVLADOVANJA NOTNEGA ZAPISA

predstavitev obsežne knjige g. Chuanga C. Chana FUNDAMENTS OF PIANO PRACTICE (Osnove vadenja klavirja).

Petek, 20. januar 2017, ob 9.30, Modra dvorana
DELO Z NAJMLAJŠIMI UČENCI

podrobna praktična predstavitev prvih ur klavirja ter natančen opis načinov razvijanja pomembnih področij v prvem letu učenja klavirja:
1. razvoj posluha in glasbenega spomina
   2. pravilna postavitev roke
   3. delo na interpretaciji: ritem, dinamika, fraziranje, agogika
   4. razvijanje bralne pismenosti
   5. razvoj tehnike s pomočjo didaktičnih vaj
   6. učenje osnov glasbene teorije
   7. samostojno ustvarjanje in igra kot izjemno pomemben motivator pri učenju

Urnik

ČETRTEK, 19. januar 2017

9. 30 - 11. 00

Modra dvorana
PREDAVANJE
OSNOVE VADENJA KLAVIRJA

11. 00 - 11. 30

ODMOR

 

11. 30 -13. 30

Velika dvorana
DELAVNICE
11. 30 - 12. 30  Vita Hofinger Mihelič, 2. l.
F. Chopin: Nocturno op. 27/2,
F. Liszt: Etuda op. 1/12
12. 30 - 13. 30 Rok Tadej Brunšek, 7. r.
F. Chopin: Etuda v As-duru, op. 25/1, Nocturno v c-molu, op. 48/1

 13. 30 - 15. 30

ODMOR

 

15. 30 - 18. 30

Velika dvorana
DELAVNICE
15. 30 -  16. 30 Miha Unterlehner, 2. l.
J. Brahms: Rapsodija op. 79/2
16. 30 - 17. 30 Duo Maj Mirst in Lenart Šonc, 4. r.
A. Diabelli: Lahka sonatina v d-molu
Z. Peter: Mala latino suita, Tango

17. 30  - 18. 30 Ana Golob, 2. l.
W. A. Mozart: Sonata v a-molu, KV 310, 1. stavek
F. Schubert: Impromptu op. 90/3 v Ges-duru

PETEK, 20. januar 2017

9. 30 - 11. 00

Modra dvorana
PREDAVANJE
DELO Z MALIMI OTROCI

 11. 00 - 11. 30

ODMOR

11. 30 -13. 30

Velika dvorana
DELAVNICE
11. 30 - 12. 00 Manca Stropnik, 2. r.
D. Kabalevski: Klovni
T. Haslinger: Sonatina v C-duru, 1. stavek
12. 00 - 12. 30 Neža Avberšek, 2. r.
H. Lemoine: Etüda op. 37, št. 20 v F-duru
L. Mozart: Gigue v c-molu

R. Schumann: Prva žalost
12. 30 - 13. 00 Ula Gams, 3. r.
W. A. Mozart: Kruh z maslom
M. Clementi: Sonatina v C-duru, op. 36/1, 3. stavek
W. Gillock: Flamenco

13. 00 - 13. 30 Maksim Stoviček, 4. r.
J. S. Bach: Mali preludij št. 3 v c-molu
J. Haydn: Sonata v G-duru št. 4, Hob. XVI/G1, 1. stavek

 13. 30 - 15. 30

ODMOR

 

15. 30 - 18. 30


Velika dvorana
DELAVNICE
15. 30 -  16. 00 Nika Poznič, 2. r.
J. Krieger: Menuet
L. Schytte: Etuda v F-duru

N. Ljubarski: Češki napev
16. 00 - 17. 00 Duo Petja Emeršič in Neža Kikec, 5. r.
B. Ipavec: Sonatina, 1.stavek
F. Kuhlau: Sonatina v G-duru, op. 44/1, 3. stavek

W. Gillock: Playing in the Park
17. 00  - 17. 45 Mia Semeja, 5. r.
E. Grieg: Pesem nočnega stražarja, Ples vil


Valentina Češnjevar (akad. glasbenica pianistka, prof. klavirja, spec. waldorfske pedagogike) je diplomirala s povprečno oceno 9, 87 na Akademiji za glasbo v Novem Sadu, v razredu ruskega profesorja V. Ogarkova (učenec znamenitega pianista E. Gilelsa in nekaj let tudi njegov asistent), pri katerem je vpisala tudi magisterij. Kot solistka in komorna glasbenica je koncertirala v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem, Madžarskem, Danskem, Češkem, v Nemčiji in Italiji.                                                                                                                             Od leta 2000 je zaposlena kot klavirski pedagog in korepetitor na Glasbeni šoli Koper in Umetniški gimnaziji v Kopru. Njeni učenci in dijaki klavirja so na mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanjih prejeli več kot šestdeset nagrad in priznanj. V zadnjih letih so to največkrat prve nagrade in zlata priznanja, med njimi pa je veliko število absolutnih prvih nagrad. Njeni učenci in dijaki svoje tekmovalne programe redno snemajo za Radio Koper. Za nadpovprečne rezultate na pedagoškem področju ji je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2012 podelilo najvišji strokovni naziv »svetnica«.
V času študija se je intenzivno ukvarjala s svobodno improvizirano glasbo, raziskovala sodobno klavirsko zvočnost ter nastopala na festivalih improvizirane glasbe. Je soavtorica glasbe za dve gledališki predstavi. Kot članica ansambla Ritual Nova je posnela zgoščenko »Damari«. Izpopolnjevala se je na številnih mednarodnih pianističnih seminarjih pri vrhunskih pianistih in pedagogih, kot so Pierre-Laurent Aimard, Arbo Valdma, Konstantin Bogino, Igor Lazko, Egor Čugajev, Svetlana Bogino in drugi.
Leta 2008 je uspešno zaključila triletno specializacijo za waldorfske učitelje v Ljubljani in pridobljeno znanje ustvarjalno uporablja pri svojem pedagoškem delu. Že šesto leto deluje kot prostovoljka v centru za cerebralno paralizo Sonček. Redno poučuje na strokovnih delavnicah in seminarjih za klavirske pedagoge, ter na poletnih klavirskih šolah, kjer poleg standardne oblike pouka izvaja tudi skupinske kreativne delavnice za otroke. Dijakom umetniške gimnazije je mentor pri »zvočni preobleki« nemih filmov, s katerimi se vsako leto koprskemu občinstvu zelo uspešno predstavijo kot improvizatorji in aranžerji.      
Svojo vizijo ustvarjalnega prepletanja poučevanja klavirja z ostalimi oblikami umetniškega izražanja od leta 2013 uspešno uresničuje skozi svojo poletno šolo KREATIVKLAVIR. Program poletne šole je zasnovan kot skup vsebinsko bogatih delavnic (individualne ure klavirja, improviziranje na klavirju, pripovedovanje zgodb, poslušanje glasbene literature, risanje form v povezavi z melodijami, glasbene igrice, risanje na platno), skozi katere se otroke spodbuja k spontanemu umetniškemu izražanju.