• Šramel Vučina Urška

    Šramel Vučina Urška

Šramel Vučina Urška

pomočnica ravnatelja, zgodovina glasbe

Urška Šramel Vučina je leta 2001 je diplomirala Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je maja 2010 doktorirala na temo Orkestrska glasbena poustvarjalnost na Slovenskem med obema vojnama.
Nekaj časa je bila zaposlena v Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, s šolskim letom 2001/2002 pa se je zaposlila na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje. Tu deluje kot profesorica zgodovine glasbe na Umetniški gimnaziji in kot bibliotekarka.
Z različnimi projekti aktivno sodeluje pri razvoju poučevanja zgodovine glasbe. Je soavtorica učbenika za Zgodovino glasbe na umetniških gimnazijah. Leta 2011 je uredila trijezični Slovarček glasbenih izrazov, ki je prejel kar nekaj priznanj strokovne javnosti in bil kot referenčni model vključen v zbornik Šolskih razvojnih projektov, ki ga je izdal Konzorcij strokovnih gimnazij in sodeloval na festivalih primerov dobrih praks. Vodi aktiv teoretikov srednje stopnje na glasbeni šoli, je soavtorica prenovljenega učnega načrta za zgodovino glasbe na umetniški gimnaziji. Aktivna je tudi kot tajnica Državne predmetne komisije za glasbo, ki deluje v okviru Državnega izpitnega centra.
Ukvarja se tudi z bibliotekarstvom na šolski specialni knjižnici. Med drugim je skrbela za prenovo šolske knjižnice na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje in bila aktivna v študijski skupini knjižničarjev slovenskih glasbenih šol.
Kot glasbeni pisec s prispevki sodeluje v Muzikološkem zborniku, Muzikološkem biltenu, Enciklopediji Slovenije, Glasbi v šoli, Našem času. Nekaj časa je bila podpredsednica društva Muzina (Društvo za vzpodbudo in napredek nove glasbe), kjer se je aktivno ukvarjala z organizacijo festivalov nove glasbe Muzifest. Sodelovala pri pripravi treh odmevnejših projektov (Večer z Johnom Cageom, Potovanje z Györgyjem Ligetijem, Klavirska dela Primoža Ramovša).  
Že vrsto let uspešno sodeluje s Festivalom Velenje pri pripravi abonmajskih koncertov klasične glasbe. Aktivno sodeluje pri pripravi večjih glasbenih dogodkov, tako mednarodnih tekmovanj (mednarodno klavirsko tekmovanje Aci Bertoncelj, mednarodno harfistično tekmovanje) kot mojstrskih tečajev. Že več kot deset let uspešno vodi mednarodno poletno violinsko šolo prof. Igorja Ozima. Ob Ozimovi osemdeseti obletnici je pripravila več odmevnih dogodkov, med drugim pregledno razstavo o violinizmu na Slovenskem in o življenju ter delu Igorja Ozima v Galeriji Velenje.<< Nazaj na seznam