Vpis za šolsko leto 2018/2019

Oglejte si informativno knjižico o srednješolskem glasbenem izobraževanju v Velenju.

Pomembni datumi za vpis:

Informativni roditeljski sestanek: 11. januar 2018, 18.00

Informativni dan: 9. in 10. februar 2018

Preizkus znanja in nadarjenosti: sobota, 17. marec 2018
                                                (naknadno glede na število prijav)

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
Preizkus je sestavljen iz dveh delov.

1. Vsi kandidati najprej pišejo teoretični test, ki obsega: ritmični in melodični narek, slušno in teoretično razpoznavanje durovih in molovih lestvic ter intervalov v obsegu čiste oktave, slušno in teoretično prepoznavanje kvintakordov z obrnitvami ter dominantnega septakorda z obrnitvami, poznavanje glasbenih izrazov.
Sledi ustni preizkus (melodična in ritmična vaja a vista, preverjanje  splošne glasbene razgledanosti).

2. Pri drugem delu izpita se ugotavlja nadarjenost pri instrumentu (oz. petju) in preverja znanje zaključnega razreda po programu glasbene šole za posamezen instrument.

____

Priprave za teoretični del opravljanja preizkusa znanja in nadarjenosti za vpis v 1. letnik Umetniške gimnazije in vzporednega izobraževanja  potekajo od 10. novembra 2017 dalje ob petkih, od 14.50 do 15.50, v učilnici P 5. Vodi jih  prof. Olga Ulokina. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni!

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorko srednješolskega programa:
dr. Urško Šramel Vučina
telefon: 03/898-12-15, 041 981 097, mail: urska.sramel@gsvelenje.si, fax: 03/898-12-25

 

Dodatne informacije za vpis v srednješolski program najdete v spodnji datoteki. V njej so tudi natančni podatki o programih za posamezne inštrumente za preizkus glasbene nadarjenosti.