Vpis za šolsko leto 2017/2018

Oglejte si informativno knjižico o srednješolskem glasbenem izobraževanju v Velenju.

Pomembni datumi za vpis:

Informativni dan: 10. in 11. februar 2017
v petek, 10. februarja 2017, ob 9. uri v dvorano kulturnega doma Velenje, Titov trg 4, Velenje,
ali v petek, 10. februarja, ob 15. uri v učilnico A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,
ali v soboto, 11. februarja, ob 9. uri, v učilnico A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje.

Preizkus znanja in nadarjenosti: 11. marec 2017

Urnik preizkusa znanja
09:00   Pisni del teoretičnega izpita, 1. skupina                  Učilnica P 1
09:00   Pisni del teoretičnega izpita, 2. skupina                  Učilnica P 5
10:00   Možnost priprave na praktični del (ogrevanje)       po razporedu*
10:15   Začetek praktičnega dela izpita                               po seznamu
10:45   Začetek ustnega teoretičnega izpita, 1. skupina      Učilnica P 1
10:45   Začetek ustnega teoretičnega izpita, 2. skupina      Učilnica P 5

* Poimenski razporedi bodo objavljeni na oglasni deski v Glasbeni šoli Velenje na dan preizkusa.

Rok prijave za opravljanje preizkusa znanja in nadarjenosti je 28. februar 2017.
Prijavo pošljete ali oddate v Gimnaziji Velenje ali v Glasbeni šoli Velenje.

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
Preizkus je sestavljen iz dveh delov.

1. Vsi kandidati najprej pišejo teoretični test, ki obsega: ritmični in melodični narek, slušno in teoretično razpoznavanje durovih in molovih lestvic ter intervalov v obsegu čiste oktave, slušno in teoretično prepoznavanje kvintakordov z obrnitvami ter dominantnega septakorda z obrnitvami, poznavanje glasbenih izrazov.
Sledi ustni preizkus (melodična in ritmična vaja a vista, preverjanje  splošne glasbene razgledanosti).

2. Pri drugem delu izpita se ugotavlja nadarjenost pri instrumentu (oz. petju) in preverja znanje zaključnega razreda po programu glasbene šole za posamezen instrument.

Predpisane programe za posamezne instrumente si lahko ogledate spodaj.

Priprave za teoretični del opravljanja preizkusa znanja in nadarjenosti za vpis v 1. letnik Umetniške gimnazije in vzporednega izobraževanja  potekajo od 7. 11. 2016 dalje ob petkih, od 14.15 do 15.15, v učilnici P 5. Vodi jih  prof. Olga Ulokina. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni!

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorko srednješolskega programa:
Jelka Hrovat, prof.
telefon: 03/898-12-15, 051 673 902, mail: jelka.hrovat@guest.arnes.si, fax: 03/898-12-25