Vpis za šolsko leto 2019/2020

Oglejte si informativno knjižico o srednješolskem glasbenem izobraževanju v Velenju. 

Pomembni datumi za vpis: 

Informativna dneva

  • petek, 15. februar 2019      9:00 - Dom kulture Velenje in Glasbena šola Velenje
                                              15:00 - Gimnazija Velenje
  • sobota, 16. februar 2019     9:00 - Gimnazija Velenje

Rok za prijavo na preizkus nadarjenosti:   ponedeljek, 4. marec 2019
Preizkus znanja in nadarjenosti:                sobota, 16. marec 2019,
                                                                    dodatni rok - petek, 22. marec 2019

Urnik preizkusa znanja
09:00   Pisni del teoretičnega izpita, 1. skupina                    Učilnica P 1
09:00   Pisni del teoretičnega izpita, 2. skupina                    Učilnica P 5
10:00   Možnost priprave na praktični del (ogrevanje)         po razporedu*
10:15   Začetek praktičnega dela izpita                                 po seznamu
10:45   Začetek ustnega teoretičnega izpita, 1. skupina       Učilnica P 1
10:45   Začetek ustnega teoretičnega izpita, 2. skupina       Učilnica P 5

* Poimenski razporedi bodo objavljeni na oglasni deski v Glasbeni šoli Velenje na dan preizkusa.

Oddaja prijave za vpis v srednjo šolo:        do 2. aprila 2019

Dodatne informacije za vpis v srednješolski program najdete v spodnji datoteki. V njej so tudi natančni podatki o programih za posamezne inštrumente za preizkus glasbene nadarjenosti.

Rok za oddajo Prijave k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti je 4. marec 2019.
Prijavo pošljete ali oddate v Gimnaziji Velenje (Trg mladosti 3, 3320 Velenje) ali v Glasbeni šoli Velenje (Jenkova 4, 3320 Velenje).

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
Preizkus je sestavljen iz dveh delov. 

1. Vsi kandidati najprej pišejo teoretični test, ki obsega: ritmični in melodični narek, slušno in teoretično razpoznavanje durovih in molovih lestvic ter intervalov v obsegu čiste oktave, slušno in teoretično prepoznavanje kvintakordov z obrnitvami ter dominantnega septakorda z obrnitvami, poznavanje glasbenih izrazov.
Sledi ustni preizkus (melodična in ritmična vaja a vista, preverjanje  splošne glasbene razgledanosti). 

2. Pri drugem delu izpita se ugotavlja nadarjenost pri instrumentu (oz. petju) in preverja znanje zaključnega razreda po programu glasbene šole za posamezen instrument. Podatke o programih za posamezne inštrumente najdete v brošuri objavljeni zgoraj.

____

Priprave za teoretični del opravljanja preizkusa znanja in nadarjenosti za vpis v 1. letnik Umetniške gimnazije in vzporednega izobraževanja  potekajo od 9. novembra 2018 dalje ob petkih, od 15.30 do 16.30, v učilnici P 5. Vodi jih prof. Olga Ulokina. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni!

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorko srednješolskega programa:
Natašo Ževart Pavšek
telefon: 03/898-12-15, 041 586 262
mail: natasa.z.pavsek@gsvelenje.si
fax: 03/898-12-25

 

Umetniška gimnazija skozi oči dijakov (VIDEO) - Utrinki vsakdanjega življenja dijakov na Umetniški gimnaziji Velenje.
Posnetki: dijaki Umetniške gimnazije Velenje
Montaža posnetkov: Željko Opačak
Glasba: Tomaž Lojen