Vpis za šolsko leto 2018/2019

Oglejte si informativno knjižico o srednješolskem glasbenem izobraževanju v Velenju.

Pomembni datumi za vpis:

Informativni dan: 9. in 10. februar 2018

Preizkus znanja in nadarjenosti: sobota, 17. marec 2018

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
Preizkus je sestavljen iz dveh delov.

1. Vsi kandidati najprej pišejo teoretični test, ki obsega: ritmični in melodični narek, slušno in teoretično razpoznavanje durovih in molovih lestvic ter intervalov v obsegu čiste oktave, slušno in teoretično prepoznavanje kvintakordov z obrnitvami ter dominantnega septakorda z obrnitvami, poznavanje glasbenih izrazov.
Sledi ustni preizkus (melodična in ritmična vaja a vista, preverjanje  splošne glasbene razgledanosti).

2. Pri drugem delu izpita se ugotavlja nadarjenost pri instrumentu (oz. petju) in preverja znanje zaključnega razreda po programu glasbene šole za posamezen instrument.

____

Priprave za teoretični del opravljanja preizkusa znanja in nadarjenosti za vpis v 1. letnik Umetniške gimnazije in vzporednega izobraževanja  bodo potekale od 10. novembra 2017 dalje ob petkih, od 14.50 do 15.50, v učilnici P 5. Vodi jih  prof. Olga Ulokina. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni!

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorko srednješolskega programa:
Urško Šramel Vučina
telefon: 03/898-12-15, 041 981 097, mail: urska.sramel@gsvelenje.si, fax: 03/898-12-25