Svet zavoda
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:
Predstavniki ustanovitelja: Silvija Bašnec, Peter Breznik, Marijan Nikolič
Predstavniki staršev: Marta Brunšek Strašek, Franjo Cesarec, Tanja Verboten
Predstavniki delavcev Glasbene šole Velenje: Sonja Beriša, Jelka Hrovat, Jerneja Mastnak Vesel, Davor Plamberger in Špela Zamrnik
Predsednik sveta šole je Peter Napret, njegov namestnik pa Franjo Cesarec.

Ravnatelj
Ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je Boris Štih.
Pomočnici ravnatelja sta Nataša Ževart Pavšek in Andreja Mohorič.

Svet staršev
Oddelek za inštrumente s strunami: Sebastjan Koper in Ines Vidovič
Oddelek za pihala, trobila in tolkala: Marta Brunšek Strašek in Franjo Cesarec
Oddelek za inštrumente s tipkami: Tanja Verboten in Sašo Šonc
Oddelek za nauk o glasbi, petje in ples: Ona Čepaityte Gams in Jože Poznič
Predsednik sveta staršev je Franjo Cesarec, njegova namestnica pa Tanja Verboten.

Vodje aktivov
Godala - Peter Napret
Kitara, harfa in citre - Tadej Žibrat
Pihala - Lovro Vrzelak 
Trobila - Janez Šuligoj
Tolkala - Janez Marin
Klavir - Nina Verboten
Orgle in čembalo - Barbara De Costa
Petje - Gordana Hleb
Harmonika - Mojca Volavšek
Nauk o glasbi, ples in pevski zbori - Jerica Žgeč
Teoretiki srednje stopnje - Olga Ulokina
Oddelek Šoštanj - Anja Rosec
Oddelek Šmartno ob Paki - Fia Selič