Svet zavoda
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:
Predstavniki ustanovitelja: Silvija Bašnec, Peter Breznik, Marijan Nikolič
Predstavniki staršev: Marta Brunšek Strašek, Senka Dobrovoljski, Mojca Poprijan
Predstavniki delavcev GŠ Velenje: Brigita Ferder, Peter Napret, Davor Plamberger, Tea Plazl, Špela Zamrnik
Predsednik sveta šole je Peter Napret, njegova namestnica pa Mojca Poprijan.

Ravnatelj
Ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je Boris Štih.
Pomočnici ravnatelja sta Nataša Ževart Pavšek (srednja stopnja) in Andreja Mohorič (osnovna stopnja).

Svet staršev
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak aktiv po enega predstavnika:
Sebastjan Koper, Ines Vidović, Mojca Poprijan, Marta Brunšek Strašek, Senka Dobrovoljski, Sašo Šonc, Matjaž Rok in Maša Kolšek.

Predsednica sveta staršev je Mojca Poprijan, njena namestnica pa Senka Dobrovoljski.

Vodje aktivov
Godala - Jasmina Špec
Brenkala - Monika Krajnc Štih
Pihala - Špela Zamrnik 
Trobila - Janez Šuligoj
Tolkala - Davor Plamberger
Klavir - Jerneja Grebenšek
Orgle in petje - Andreja Golež Gruden
Harmonika - Zmago Štih
Nauk o glasbi, zbor in ples - Nataša Ževart Pavšek
Teoretiki srednje stopnje - Olga Ulokina
Oddelka Šoštanj in Šmartno ob Paki - Anja Rosec