Svet zavoda
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:
Predstavniki ustanovitelja: Silvija Bašnec, Peter Breznik, Marijan Nikolič
Predstavniki staršev: Marta Brunšek Strašek, Senka Dobrovoljski, Mojca Poprijan
Predstavniki delavcev GŠ Velenje: Brigita Ferder, Peter Napret, Davor Plamberger, Tea Plazl, Špela Zamrnik
Predsednik sveta šole je Peter Napret, njegova namestnica pa Mojca Poprijan.

Ravnatelj
Ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je Boris Štih.
Pomočnici ravnatelja sta Jelka Hrovat (srednja stopnja) in Sonja Beriša (osnovna stopnja).

Svet staršev
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak aktiv po enega predstavnika:
Sebastjan Koper, Ines Vidović, Mojca Poprijan, Marta Brunšek Strašek, Senka Dobrovoljski, Sašo Šonc, Matjaž Rok in Maša Kolšek.

Predsednica sveta staršev je Mojca Poprijan, njena namestnica pa Senka Dobrovoljski.

Vodje aktivov
—Godala - Jerica Žgeč
—Brenkala - Monika Krajnc Štih
—Pihala - Špela Zamrnik 
—Trobila - David Špec
—Tolkala - Davor Plamberger —
Klavir - Jerneja Grebenšek —
Orgle in petje - Andreja Golež Gruden —
Harmonika - Zmago Štih
Nauk o glasbi, zbor in ples - Andreja Mohorič
Teoretiki srednje stopnje - Olga Ulokina