Vodstvo šole Telefonska številka Elektronska pošta
Ravnatelj Boris Štih 03 898 12 12 boris.stih@gsvelenje.si
Pomočnici ravnatelja

Andreja Mohorič


Nataša Ževart Pavšek

03 898 12 19


03 898 12 15

andreja.mohoric@gsvelenje.si


natasa.z.pavsek@gsvelenje.si

Vodja pisarne Erna Avberšek Obu 03 898 12 13 tajnistvo@gsvelenje.si
Recepcija Vesna Szabo 03 898 12 00 info@gsvelenje.si
Tehnični vodja Bogdan Jug 03 898 12 14 bogdan.jug@gsvelenje.si
Računovodstvo

Jerneja Mastnak Vesel


Simona Centrih

03 898 12 17


03 898 12 18
jerneja.mastnak-vesel@gsvelenje.si


simona.centrih@gsvelenje.si
Knjižnica Marjan Voglar 03 898 12 29 knjiznica@gsvelenje.si
Arhiv Bernarda Napotnik 03 898 12 06 bernarda.napotnik@gsvelenje.si
Učiteljska zbornica 03 898 12 42

Učitelji

Učiteljski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje - šolsko leto 2018/2019 Učiteljski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje - šolsko leto 2018/2019

Sprednja vrsta (od leve proti desni): Ana Novak, Fia Selič, Sara Slatinek, Nataša Ževart Pavšek, Manja Gošnik Vovk, Maja Verčko, Andreja Golež Gruden, Pascal Vehovec, Nina Verboten, Tea Plazl, Tanja Petrej in Dunya Tinauer.
Druga vrsta (od leve proti desni): Tomaž Lojen, Margarita Ulokina, Tamara Gombač, Danica Koren, Barbara De Costa, Ljiljana Djukić Šuklar, Jerica Žgeč, Ines Ivanovič, Valentina Čas, Jerneja Srebernjak, Andreja Mohorič, Boštjan Mesarec, Lovro Vrzelak in Matjaž Železnik.
Tretja vrsta (od leve proti desni): Aleksandar Serdar, Tilen Slakan, Anja Rosec, Anja Kožuh, Barbara Verhovnik, Jelka Hrovat, Sanja Mlinar Marin, Andreja Glavač, Monika Krajnc Štih, Ema Zapušek, Monika Vehovec, Neva Berke, Katja Šumečnik, Gordana Hleb, Olga Ulokina, Mojca Volavšek, Janez Šuligoj, Janko Potočnik in Sonja Beriša.
Zadnja vrsta (od leve proti desni): Boris Štih, Gregor Plamberger, David Špec, Jasmina Špec, Gorazd Topolovec, Peter Napret, Aleš Logar, Damir Tkavc, Tadej Žibrat, Sonja Kodrič, Matjaž Emeršič, Urban Meža,Miran Šumečnik, Izidor Kokovnik, Slavko Šuklar, Primož Kranjc,Davor Plamberger, Jerneja Grebenšek, Janez Marin, Franziska Planko, Katja Žličar Marin, Nikolaj Žličar, Miha Koren, Zmago Štih, Alen Ojcinger, Janez Pincolič, Igor Goršič in Tomaž Guček.
Manjkajoči učitelji: Dalibor Bernatović, Gregor Dvorjak, Alenka Goršič Ernst, Jernej Marinšek, Nenad Petrović, Teja Pintar, Alenka Podpečan, Blanka Rotovnik, Barbara Spital, Mitja Škorjanc, Urška Šramel Vučina, Igor Ulokin, Mojca Ušen Tkalčec, Vanesa Večko, Matjaž Vehovec, Ana Zajc Smolčnik in Špela Zamrnik.

Seznam učiteljev (v delu)

 • Beriša Sonja, harmonika, komorna igra
 • Berke Neva, flavta, komorna igra
 • Čas Valentina, klavir, korepeticije
 • de Costa Barbara, orgle, čembalo, komorna igra, klavir
 • Drovenik Tjaša, orgle
 • Dvorjak Gregor, rog
 • Emeršič Matjaž, klarinet, kljunasta flavta, različki klarineta
 • Glavač Andreja, kljunasta flavta, nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II, korepeticije
 • Golež Gruden Andreja, orgle, klavir, komorna igra
 • Gombač Tamara, violončelo, komorna igra
 • Goršič Ernst Alenka , flavta
 • Goršič Igor, kitara
 • Gošnik Vovk Manja, klavir, otroški pevski zbor
 • Grebenšek Jerneja, klavir, komorna igra, korepeticije, klavir B
 • Guček Tomaž, sintetizator
 • Hleb Gordana, petje, komorna igra
 • Hrovat Jelka, klavir, klavir B
 • Ivanovič Ines, klavir, korepeticije
 • Kodrič Sonja, kitara
 • Kokovnik Izidor, harmonika, diatonična harmonika
 • Koren Danica, violina, komorna igra
 • Koren Jure, klavir
 • Koren Miha, kontrabas, komorna igra
 • Kožuh Anja, saksofon, komorna igra
 • Krajnc Štih Monika, kitara, kitarski orkester, komorna igra
 • Kramaršek Ksenja, kitara
 • Kranjc Primož, harmonika, komorna igra
 • Logar Aleš, saksofon, kljunasta flavta, komorna igra, različki saksofona
 • Lojen Tomaž, tolkala, komorna igra
 • Marin Janez, tolkala, pihalni orkester
 • Marinšek Jernej, flavta, piccolo
 • Mesarec Boštjan, klarinet, kljunasta flavta, različki klarineta
 • Meža Urban, kitara
 • Mlinar Marin Sanja, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Mohorič Andreja, pomočnica ravnatelja, violina, solfeggio I, glasbena pripravnica, mlajši godalni orkester
 • Mršnjak Petrej Tanja , oboa, kljunasta flavta, Orffova skupina, angleški rog, komorna igra
 • Napret Peter, citre, violina, komorna igra
 • Novak Ana, violina, viola
 • Ojcinger Alen, evfonij, bariton, pozavna
 • Petrović Nenad, nauk o glasbi, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi - balet
 • Piko Tadej, saksofon, različki saksofona, komorna igra
 • Pincolič Janez, fagot, kljunasta flavta
 • Pintar Teja, kitara
 • Plamberger Davor, tolkala, komorna igra, mladinski pihalni orkester oddelka Šoštanj
 • Plamberger Gregor, tolkala
 • Planko Franziska, kitara
 • Plazl Tea, klavir, korepeticije, mladinski pevski zbor
 • Potočnik Janko, petje
 • Rosec Anja, vodja oddelka Šoštanj, klavir, korepeticije
 • Rotovnik Blanka, nauk o glasbi
 • Selič Fia, klavir, korepeticije
 • Serdar Aleksandar, klavir, komorna igra
 • Slakan Tilen, zgodovina glasbe
 • Slatinek Sara, klavir, korepeticije
 • Spital Barbara, flavta
 • Srebernjak Jerneja, violina
 • Škorjanc Mitja, evfonij, tuba
 • Špec David, trobenta, komorna igra, kljunasta flavta, bariton
 • Špec Jasmina, viola, violina
 • Šramel Vučina Urška, pomočnica ravnatelja, zgodovina glasbe
 • Štih Boris, ravnatelj, kitara
 • Štih Zmago, harmonika, diatonična harmonika
 • Šuklar Slavko, glasbeni stavek, klavir, klavir B
 • Šuligoj Janez, Big Band, evfonij, trobenta, pozavna, tuba, bariton, komorna igra, kljunasta flavta
 • Šumečnik Katja, harfa
 • Šumečnik Miran, simfonični - godalni orkester, kljunasta flavta, trobenta, pozavna, tuba, rog, bariton, komorna igra
 • Tinauer Dunya, petje
 • Tkavc Damir, trobenta, komorna igra, kljunasta flavta
 • Topolovec Gorazd, saksofon, kljunasta flavta, različki saksofona
 • Ulokina Margarita, violina, komorna igra
 • Ulokina Olga, solfeggio, korepeticije, klavir B
 • Ulokin Igor, violina, komorna igra
 • Ušen Tkalčec Mojca, flavta, piccolo
 • Večko Vanesa, flavta
 • Vehovec Matjaž, nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II
 • Vehovec Monika, klavir, komorna igra
 • Vehovec Pascal, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Verboten Nina, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Verčko Maja, balet, plesna pripravnica, baletni vrtec
 • Verhovnik Barbara, korepeticije
 • Volavšek Mojca, harmonika, harmonikarski orkester, komorna igra
 • Vrzelak Lovro, klarinet, mlajši pihalni orkester, komorna igra
 • Zajc Smolčnik Ana, flavta, komorna igra, piccolo
 • Zamrnik Špela, flavta, komorna igra
 • Zapušek Ema, orgle, klavir, komorna igra
 • Železnik Matjaž, klavir, sintetizator, nauk o glasbi, korepeticije
 • Ževart Pavšek Nataša, nauk o glasbi, pomočnica ravnatelja
 • Žgeč Jerica, violončelo, nauk o glasbi, glasbena pripravnica, komorna igra
 • Žibrat Tadej, kitara
 • Žličar Marin Katja, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Žličar Nikolaj, klavir, korepeticije, klavir B