Vodstvo šole Telefonska številka Elektronska pošta
Ravnatelj Boris Štih

03 898 12 12

041 764 299

boris.stih@gsvelenje.si
Pomočnici ravnatelja

Andreja Mohorič


Nataša Ževart Pavšek

03 898 12 19


03 898 12 15

andreja.mohoric@gsvelenje.si


natasa.z.pavsek@gsvelenje.si

Vodja pisarne Alenka Slatnar 03 898 12 13 tajnistvo@gsvelenje.si
Recepcija Vesna Szabo 03 898 12 00 info@gsvelenje.si
Tehnični vodja Bogdan Jug 03 898 12 14 bogdan.jug@gsvelenje.si
Računovodstvo

Jerneja Mastnak Vesel


Simona Centrih

03 898 12 17


03 898 12 18
jerneja.mastnak-vesel@gsvelenje.si


simona.centrih@gsvelenje.si
Knjižnica Marjan Voglar 03 898 12 29 knjiznica@gsvelenje.si
Arhiv Bernarda Napotnik 03 898 12 06 bernarda.napotnik@gsvelenje.si
Učiteljska zbornica 03 898 12 42

Učitelji

Učiteljski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje - šolsko leto 2018/2019 Učiteljski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje - šolsko leto 2018/2019

Sprednja vrsta (od leve proti desni): Ana Novak, Fia Selič, Sara Slatinek, Nataša Ževart Pavšek, Manja Gošnik Vovk, Maja Verčko, Andreja Golež Gruden, Pascal Vehovec, Nina Verboten, Tea Plazl, Tanja Petrej in Dunya Tinauer.
Druga vrsta (od leve proti desni): Tomaž Lojen, Margarita Ulokina, Tamara Gombač, Danica Koren, Barbara De Costa, Ljiljana Djukić Šuklar, Jerica Žgeč, Ines Ivanovič, Valentina Čas, Jerneja Srebernjak, Andreja Mohorič, Boštjan Mesarec, Lovro Vrzelak in Matjaž Železnik.
Tretja vrsta (od leve proti desni): Aleksandar Serdar, Tilen Slakan, Anja Rosec, Anja Kožuh, Barbara Verhovnik, Jelka Hrovat, Sanja Mlinar Marin, Andreja Glavač, Monika Krajnc Štih, Ema Zapušek, Monika Vehovec, Neva Berke, Katja Šumečnik, Gordana Hleb, Olga Ulokina, Mojca Volavšek, Janez Šuligoj, Janko Potočnik in Sonja Beriša.
Zadnja vrsta (od leve proti desni): Boris Štih, Gregor Plamberger, David Špec, Jasmina Špec, Gorazd Topolovec, Peter Napret, Aleš Logar, Damir Tkavc, Tadej Žibrat, Sonja Kodrič, Matjaž Emeršič, Urban Meža,Miran Šumečnik, Izidor Kokovnik, Slavko Šuklar, Primož Kranjc,Davor Plamberger, Jerneja Grebenšek, Janez Marin, Franziska Planko, Katja Žličar Marin, Nikolaj Žličar, Miha Koren, Zmago Štih, Alen Ojcinger, Janez Pincolič, Igor Goršič in Tomaž Guček.
Manjkajoči učitelji: Dalibor Bernatović, Gregor Dvorjak, Alenka Goršič Ernst, Jernej Marinšek, Nenad Petrović, Teja Pintar, Alenka Podpečan, Blanka Rotovnik, Barbara Spital, Mitja Škorjanc, Urška Šramel Vučina, Igor Ulokin, Mojca Ušen Tkalčec, Vanesa Večko, Matjaž Vehovec, Ana Zajc Smolčnik in Špela Zamrnik.

Seznam učiteljev

 • Beriša Sonja, harmonika, komorna igra
 • Berke Neva, flavta, komorna igra
 • Čas Valentina, klavir, korepeticije
 • de Costa Barbara, orgle, čembalo, klavir
 • Dvorjak Gregor, rog
 • Emeršič Matjaž, klarinet
 • Felicijan Laura, flavta, kljunasta flavta
 • Glavač Andreja, kljunasta flavta, nauk o glasbi, solfeggio I, nauk o glasbi - balet, korepeticije
 • Golež Gruden Andreja, orgle, klavir
 • Gombač Tamara, violončelo, komorna igra
 • Goršič Ernst Alenka , flavta
 • Gošnik Vovk Manja, klavir, komorna igra, otroški pevski zbor
 • Grebenšek Jerneja, klavir, komorna igra, korepeticije, klavir B
 • Guček Tomaž, sintetizator, harmonika
 • Hleb Gordana, petje
 • Hrovat Jelka, klavir, klavir B
 • Ivanovič Ines, klavir, korepeticije
 • Jan David, nauk o glasbi, glasbena pripravnica
 • Kodrič Sonja, kitara
 • Kokovnik Izidor, harmonika, diatonična harmonika
 • Koren Danica, violina
 • Koren Miha, kontrabas
 • Kožuh Anja, saksofon
 • Krajnc Štih Monika, kitara, kitarski orkester, komorna igra
 • Kranjc Primož, harmonika
 • Likar Elena, plesna pripravnica, baletni vrtec
 • Logar Aleš, saksofon, komorna igra
 • Lojen Tomaž, tolkala, komorna igra
 • Marin Janez, tolkala, pihalni orkester
 • Marinšek Jernej, flavta, piccolo (srednja stopnja)
 • Mesarec Boštjan, klarinet, kljunasta flavta, komorna igra
 • Meža Urban, kitara
 • Mlinar Marin Sanja, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Mohorič Andreja, pomočnica ravnatelja, violina, solfeggio II, glasbena pripravnica, mlajši godalni orkester
 • Mohorič Naja, harfa
 • Napret Peter, citre, violina, komorna igra
 • Ojcinger Alen, pozavna
 • Petrej Tanja , oboa, kljunasta flavta, Orffova skupina
 • Piko Tadej, saksofon, komorna igra
 • Pincolič Janez, fagot, kljunasta flavta, komorna igra
 • Pintar Teja, kitara
 • Plamberger Davor, tolkala, mladinski pihalni orkester oddelka Šoštanj
 • Plamberger Gregor, tolkala
 • Planko Franziska, kitara
 • Plazl Tea, klavir, korepeticije, mladinski pevski zbor
 • Podpečan Alenka, solfeggio, Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje (srednja stopnja)
 • Ponebšek Maja, balet, plesna pripravnica, baletni vrtec
 • Potočnik Janko, petje
 • Rosec Anja, vodja oddelka Šoštanj, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Rotovnik Blanka, nauk o glasbi
 • Selič Fia, klavir, korepeticije
 • Serdar Aleksandar, klavir, klavir B
 • Slakan Tilen, glasbeni stavek (srednja stopnja)
 • Slatinek Sara, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Spital Barbara, flavta
 • Srebernjak Jerneja, violina
 • Škorjanc Mitja, evfonij, tuba (srednja stopnja)
 • Špec David, trobenta, komorna igra, kljunasta flavta, bariton, evfonij, rog
 • Špec Jasmina, viola, violina
 • Šramel Vučina Urška, zgodovina glasbe
 • Štih Boris, ravnatelj, kitara
 • Štih Zmago, harmonika, diatonična harmonika
 • Šuligoj Janez, Big Band, evfonij, trobenta, pozavna, tuba, bariton, komorna igra, kljunasta flavta, rog
 • Šumečnik Katja, harfa
 • Šumečnik Miran, simfonični - godalni orkester, pozavna, tuba, rog, bariton, komorna igra
 • Tkavc Damir, trobenta, komorna igra, kljunasta flavta
 • Topolovec Gorazd, saksofon, kljunasta flavta
 • Ulokina Margarita, violina
 • Ulokina Olga, solfeggio, korepeticije, klavir B
 • Ulokin Igor, violina
 • Ušen Tkalčec Mojca, flavta, piccolo, komorna igra
 • Vehovec Matjaž, nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II
 • Vehovec Monika, klavir, komorna igra
 • Vehovec Pascal, klavir, korepeticije, klavir B
 • Verboten Nina, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Verhovnik Barbara, korepeticije
 • Volavšek Mojca, harmonika, harmonikarski orkester, komorna igra
 • Volk Rok, saksofon
 • Vrzelak Lovro, klarinet, mlajši pihalni orkester, komorna igra, saksofon, fagot, oboa, flavta, kljunasta flavta
 • Zajc Smolčnik Ana, flavta
 • Zamrnik Špela, flavta, komorna igra
 • Zapušek Ema, orgle, klavir, komorna igra
 • Železnik Matjaž, nauk o glasbi, sintetizator
 • Ževart Pavšek Nataša, nauk o glasbi, pomočnica ravnatelja
 • Žgeč Jerica, violončelo, nauk o glasbi, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, komorna igra
 • Žibrat Tadej, kitara
 • Žličar Marin Katja, klavir
 • Žličar Nikolaj, klavir, korepeticije, klavir B