Vodstvo šole Telefonska številka Elektronska pošta
Ravnatelj Boris Štih 03 898 12 12 boris.stih@gsvelenje.si
Pomočnici ravnatelja

Andreja Mohorič


Nataša Ževart Pavšek

03 898 12 19


03 898 12 15

andreja.mohoric@gsvelenje.si


natasa.z.pavsek@gsvelenje.si

Vodja pisarne Brigita Ferder 03 898 12 13 brigita.ferder@gsvelenje.si
Recepcija Vesna Szabo 03 898 12 00 info@gsvelenje.si
Tehnični vodja Bogdan Jug 03 898 12 14 bogdan.jug@gsvelenje.si
Računovodstvo

Jerneja Mastnak Vesel


Simona Centrih

03 898 12 17


03 898 12 18
jerneja.mastnak-vesel@gsvelenje.si


simona.centrih@gsvelenje.si
Knjižnica Marjan Voglar 03 898 12 29 knjiznica@gsvelenje.si
Arhiv Bernarda Napotnik 03 898 12 06 bernarda.napotnik@gsvelenje.si
Učiteljska zbornica 03 898 12 42

Učitelji

 • Beriša Sonja, harmonika, komorna igra
 • Berke Neva, flavta, komorna igra
 • Bernatović Dalibor, harfa
 • Čas Valentina, klavir, korepeticije
 • de Costa Barbara, orgle, čembalo, komorna igra, klavir
 • Djukić Šuklar Ljiljana, solfeggio, mešani mladinski pevski zbor, klavir, klavir B
 • Drovenik Tjaša, orgle
 • Dvorjak Gregor, rog
 • Emeršič Matjaž, klarinet, kljunasta flavta, različki klarineta
 • Glavač Andreja, kljunasta flavta, nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II, korepeticije
 • Golež Gruden Andreja, orgle, klavir, komorna igra
 • Gombač Tamara, violončelo, komorna igra
 • Goršič Ernst Alenka , flavta
 • Goršič Igor, kitara
 • Gošnik Vovk Manja, klavir, otroški pevski zbor
 • Grebenšek Jerneja, klavir, komorna igra, korepeticije, klavir B
 • Guček Tomaž, sintetizator
 • Hleb Gordana, petje, komorna igra
 • Hrovat Jelka, klavir, klavir B
 • Ivanovič Ines, klavir, korepeticije
 • Kodrič Sonja, kitara
 • Kokovnik Izidor, harmonika, diatonična harmonika
 • Koren Danica, violina, komorna igra
 • Koren Jure, klavir
 • Koren Miha, kontrabas, komorna igra
 • Kožuh Anja, saksofon, komorna igra
 • Krajnc Štih Monika, kitara, kitarski orkester, komorna igra
 • Kramaršek Ksenja, kitara
 • Kranjc Primož, harmonika, komorna igra
 • Logar Aleš, saksofon, kljunasta flavta, komorna igra, različki saksofona
 • Lojen Tomaž, tolkala, komorna igra
 • Marin Janez, tolkala, pihalni orkester
 • Marinšek Jernej, flavta, piccolo
 • Mesarec Boštjan, klarinet, kljunasta flavta, različki klarineta
 • Meža Urban, kitara
 • Mlinar Marin Sanja, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Mohorič Andreja, pomočnica ravnatelja, violina, solfeggio I, glasbena pripravnica, mlajši godalni orkester
 • Mršnjak Petrej Tanja , oboa, kljunasta flavta, Orffova skupina, angleški rog, komorna igra
 • Napret Peter, citre, violina, komorna igra
 • Novak Ana, violina, viola
 • Ojcinger Alen, evfonij, bariton, pozavna
 • Petrović Nenad, nauk o glasbi, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi - balet
 • Piko Tadej, saksofon, različki saksofona, komorna igra
 • Pincolič Janez, fagot, kljunasta flavta
 • Pintar Teja, kitara
 • Plamberger Davor, tolkala, komorna igra, mladinski pihalni orkester oddelka Šoštanj
 • Plamberger Gregor, tolkala
 • Planko Franziska, kitara
 • Plazl Tea, klavir, korepeticije, mladinski pevski zbor
 • Potočnik Janko, petje
 • Rosec Anja, vodja oddelka Šoštanj, klavir, korepeticije
 • Rotovnik Blanka, nauk o glasbi
 • Selič Fia, klavir, korepeticije
 • Serdar Aleksandar, klavir, komorna igra
 • Slakan Tilen, zgodovina glasbe
 • Slatinek Sara, klavir, korepeticije
 • Spital Barbara, flavta
 • Srebernjak Jerneja, violina
 • Škorjanc Mitja, evfonij, tuba
 • Špec David, trobenta, komorna igra, kljunasta flavta, bariton
 • Špec Jasmina, viola, violina
 • Šramel Vučina Urška, pomočnica ravnatelja, zgodovina glasbe
 • Štih Boris, ravnatelj, kitara
 • Štih Zmago, harmonika, diatonična harmonika
 • Šuklar Slavko, glasbeni stavek, klavir, klavir B
 • Šuligoj Janez, Big Band, evfonij, trobenta, pozavna, tuba, bariton, komorna igra, kljunasta flavta
 • Šumečnik Katja, harfa
 • Šumečnik Miran, simfonični - godalni orkester, kljunasta flavta, trobenta, pozavna, tuba, rog, bariton, komorna igra
 • Tinauer Dunya, petje
 • Tkavc Damir, trobenta, komorna igra, kljunasta flavta
 • Topolovec Gorazd, saksofon, kljunasta flavta, različki saksofona
 • Ulokina Margarita, violina, komorna igra
 • Ulokina Olga, solfeggio, korepeticije, klavir B
 • Ulokin Igor, violina, komorna igra
 • Ušen Tkalčec Mojca, flavta, piccolo
 • Večko Vanesa, flavta
 • Vehovec Matjaž, nauk o glasbi, solfeggio I, solfeggio II
 • Vehovec Monika, klavir, komorna igra
 • Vehovec Pascal, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Verboten Nina, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Verčko Maja, balet, plesna pripravnica, baletni vrtec
 • Verhovnik Barbara, korepeticije
 • Volavšek Mojca, harmonika, harmonikarski orkester, komorna igra
 • Vrzelak Lovro, klarinet, mlajši pihalni orkester, komorna igra
 • Zajc Smolčnik Ana, flavta, komorna igra, piccolo
 • Zamrnik Špela, flavta, komorna igra
 • Zapušek Ema, orgle, klavir, komorna igra
 • Železnik Matjaž, klavir, sintetizator, nauk o glasbi, korepeticije
 • Ževart Pavšek Nataša, nauk o glasbi, pomočnica ravnatelja
 • Žgeč Jerica, violončelo, nauk o glasbi, glasbena pripravnica, komorna igra
 • Žibrat Tadej, kitara
 • Žličar Marin Katja, klavir, korepeticije, komorna igra
 • Žličar Nikolaj, klavir, korepeticije, klavir B