Otroški pevski zbor Glasbene šole Velenje ima že več kot dve desetletji dolgo tradicijo. Kot pripravljalni zbor ga je ustanovila zborovodkinja Alenka Mlinšek, a ga kmalu zatem prevzela zborovodkinja Manja Gošnik Vovk, ki ga vodi še danes.

Zbor je že od začetka samostojnega delovanja v samem vrhu slovenskega otroškega zborovskega petja. Vanj se vključujejo večinoma učenci glasbene šole, stari od šest do enajst let. Njihov pesemski repertoar je zelo pester, od pesmic za najmlajše ter vokalno-instrumentalnih del do tehnično in umetniško zahtevnejših skladb. Še posebej pevci radi pojejo prav za njih napisane novitete priznanih slovenskih skladateljev. 

V okviru nastopov in raznih projektov OPZ sodeluje tako na matični šoli kot tudi izven nje ter se redno in zelo uspešno udeležuje območnih revij ter regijskih, državnih in tudi mednarodnih tekmovanj.

Svoje dolgoletno delo je zbor obogatil tudi s sodelovanjem na zgoščenki, ki je nastala ob 40-letnici Glasbene šole Velenje in ob 140-letnici rojstva skladatelja Frana Koruna Koželjskega. Posebej ponosni so pevci in zborovodkinja na samostojne zgoščenke Veseli otrok iz leta 2006, na kateri je petnajst pesmi znamenitih slovenskih skladateljev, Z igro v čarobni svet glasbe, ki vsebuje 32 pesmi kot prilogo k didaktičnemu priročniku za glasbo v vrtcu in prvem razredu osnovne šole avtorice Olge Denac in najnovejšo, Pisana račka, ki so jo pevci posneli na povabilo priznanega slovenskega skladatelja Tomaža Habeta.
Korepetitorka Otroškega pevskega zbora je Katja Žličar Marin.

Prejeta priznanja, nagrade

Republiška revija pevskih zborov - Zagorje ob Savi, 1994

-    priznanje za najboljši OPZ

-    posebno priznanje skladatelja Jakoba Ježa za najbolj slovenski program


Mednarodni pevski festival – Celje, 1995

-    zlata plaketa

-    nagrada občinstva za najboljši OPZ
Republiška revija pevskih zborov - Zagorje ob Savi, 1996

-    priznanje za najboljši zbor med OPZ – ji

-    posebna nagrada za najbolj izviren program


Mednarodni pevski festival – Celje, 1997

-    srebrna plaketa

-    priznanje za najboljši OPZ ( zlata plaketa ni bila podeljena )


Državno tekmovanje pevskih zborov - Zagorje ob Savi, 1998

-    zlata plaketa

-    priznanje za najboljši OPZ


Državno tekmovanje pevskih zborov - Zagorje ob Savi, 2000

-    zlata plaketa

-    priznanje za najboljši OPZ


Državno tekmovanje pevskih zborov – Zagorje ob Savi, 2002

-    zlato priznanje


Državno tekmovanje pevskih zborov -  Zagorje ob Savi, 2004

-    zlato priznanje


Regijsko tekmovanje pevskih zborov -  Slovenj Gradec, 2005

-    zlato priznanje

-    priznanje za najboljši OPZ


Državno tekmovanje pevskih zborov -  Zagorje ob Savi, 2006

-    zlato priznanje s pohvalo
Regijsko tekmovanje pevskih zborov – Velenje, 2007

-    zlato priznanje s pohvalo

-    priznanje za najboljši OPZ


Državno tekmovanje pevskih zborov - Zagorje ob Savi, 2008

-    zlato priznanje z odliko

-    priznanje za najboljši OPZ

-    priznanje za najboljšo izvedbo novitete (T. Habe: Je pomlad)


Mednarodno pevsko tekmovanje Svatky pisni– Olomouc, 2008

-     zlato priznanje


Mednarodno pevsko tekmovanje – VI. International Choir Festival Bratislava, 2009

-    zlato priznanje

-    najboljši v kategoriji OPZ


Državno pevsko tekmovanje pevskih zborov – Zagorje ob Savi, 2010

-  zlato priznanje


Regijsko tekmovanje – Velenje, 2011

-    zlato priznanje

-    nagrada za izvedbo ljudske Igraj kolce (prir. Gašper Jereb)


Državno pevsko tekmovanje pevskih zborov – Zagorje ob Savi, 2012

-  zlato priznanje z odliko
Državno pevsko tekmovanje pevskih zborov – Zagorje ob Savi, 2014

-  zlato priznanje z odliko