Simfonični orkester se je razvil iz godalnega orkestra. Pogoji za njegovo delovanje so bili dani z dograditvijo nove stavbe glasbene šole v šolskem letu 1985/86. Prvi nastop so imeli leta 1985. Vse do šolskega leta 1996/97 ga je vodil Dušan Lipovšek. Orkester je s svojim koncertnim programom gostoval v Ljubljani, Rogaški Slatini, Ormožu in Italiji, udeleževali so se tudi revij simfoničnih orkestrov in vsako leto prirejali novoletne in letne koncerte. Leta 1987 so na Republiškem tekmovanju učencev in študentov glasbe prejeli 2. nagrado. Od leta 1997 je orkester vodil mag. Nikolaj Žličar v letu 2008 je vodenje orkestra prevzela Danica Koren, od septembra 2014 pa orkester vodi Miran Šumečnik.
V orkester so vključeni srednješolci in najboljši učenci višjih razredov nižje glasbene šole.

Nekaj utrinkov iz delovanja

C. Gounod: Slavnostna maša sv. Cecilije (november 2016) C. Gounod: Slavnostna maša sv. Cecilije (november 2016)
Proslava ob zaključku šolskega leta 2015/2016 (Titov trg) Proslava ob zaključku šolskega leta 2015/2016 (Titov trg)
Koncert v sodelovanju s simfoničnim orkestrom BlueScope iz Avstralije (april 2016) Koncert v sodelovanju s simfoničnim orkestrom BlueScope iz Avstralije (april 2016)
Simfonični orkester Glasbene šole Velenje na prazničnem koncertu v Šoštanju, 10. 12. 2014 (foto: Klemen Belavić) Simfonični orkester Glasbene šole Velenje na prazničnem koncertu v Šoštanju, 10. 12. 2014 (foto: Klemen Belavić)
Simfonični orkester Glasbene šole Velenje na prazničnem koncertu v Šoštanju, 10. 12. 2014 (foto: Klemen Belavić) Simfonični orkester Glasbene šole Velenje na prazničnem koncertu v Šoštanju, 10. 12. 2014 (foto: Klemen Belavić)