The school library is located in a designated place, and makes its resources and services available to pupils, students and employees of Velenje Music School.

Knjižnica se nahaja v osrednjem delu šole. Vsebuje tiskano, zvočno, slikovno in elektronsko gradivo. Gre za specialno glasbeno knjižnico, v kateri glavnino gradiva zavzemajo notne izdaje. Notno gradivo je pregledno postavljeno po posameznih glasbilih. Poleg notnega gradiva hranimo monografije povezane z glasbeno umetnostjo, pa avdio in video gradivo (zgoščenke, LP plošče, DVDje, videokasete).

V knjižnici poteka prezenčna izposoja (v čitalnici) in izposoja na dom. Obiskovalcem je na voljo bralni kotiček s pestro izbiro revij, glasbena poslušalnica in trije računalniki z dostopom na internet. Obiskovalcem so dostopne naslednje revije in časopisi: Naš čas, Glasba v šoli, Naši zbori, Glasna, Glasoton, Gramophone, Musik und Unterricht, Üben und musizieren, Šolski razgledi, Didakta, Vzgoja in izobraževanje, Šolsko svetovalno delo, Šolska knjižnica, Muzikološki zbornik, Špric...
V knjižnici se zbira tudi kronika glasbene šole (fotografije, plakati, koncertni listi). Pripravljamo tudi bibliopedagoški program in postavljamo zanimive razstave. Gradivo se postopno obdeluje po sistemu Cobiss, vendar je večina gradiva še obdelana na star način.

Šola postopoma prehaja na sistem vzajemne katalogizacije - COBISS. V levem okencu lahko na hitro poiščete, kaj imamo v novi bazi. Za več pa se oglasite osebno v šolski knjižnici.