9 okt

Spoznavamo kulturnozgodovinske bisere Štajerske

Spoznavamo kulturnozgodovinske bisere Štajerske

V petek, 6. oktobra 2017, smo organizirali strokovno ekskurzijo za dijake 3. U in 4. U likovne smeri, maturitetno skupino UZG in za dijake glasbenike 1.U, 2.U in 3.U.

Obiskali smo zgodovinsko zanimive umetnostne bisere Štajerske, v prvi vrsti baročne in gotske umetnostne spomenike: Cerkev v Špitaliču, Žičko kartuzijo, dvorec Štatenberg, Marijino cerkev na Ptujski  Gori, mitrej I na Spodnji Hajdini, na Ptuju pa zbirko glasbil in gotsko kiparstvo na gradu in proštijsko cerkev sv. Jurija.

Ekskurzija je bila primer odličnega medpredmetnega povezovanja med dijaki likovne in glasbene smeri, ki kliče po podobnih priložnostih.


<< Nazaj na seznam novic