8 nov

Teoretične priprave za vpis na srednjo stopnjo

Teoretične priprave za vpis na srednjo stopnjo

Počasi se približuje vpis v 1. letnik umetniške gimnazije in vzporednega izobraževanja. Za vse zainteresirane tudi letos organiziramo intenzivne priprave na teoretični del preizkusa znanja in nadarjenosti. 

Priprave bodo potekale na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje od 10. novembra 2023 dalje ob petkih, od 15.30 do 16.30, v učilnici P5. Vodila jih bo prof. Olga Ulokina. Njihov cilj je sistemizacija pridobljenih znanj in intenzivno delo na razvoju vseh vrst glasbenega posluha: melodičnega, harmoničnega in ritmičnega. Pri pouku boste potrebovali notni zvezek, svičnik in radirko, ostalo gradivo boste dobili pri profesorici.

Priprave so brezplačne, vsi zainteresirani vljudno vabljeni! Prijave zbiramo na urska.sramelvucina@scv.si.


<< Nazaj na seznam novic