Društvo harfistov Slovenije in Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje vabita na
Slovene harpists association and Fran Korun Koželjski Velenje Music School are inviting to

5. MEDNARODNO TEKMOVANJE DRUŠTVA HARFISTOV SLOVENIJE
5TH INTERNATIONAL COMPETITION OF SLOVENE HARPISTS ASSOCIATION

Tekmovanje se bo odvijalo v Veliki dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje 
od 26. do 28. oktobra 2016.
The competition will take place at Grand Hall of Fran Korun Koželjski Velenje Music School between 26th and 28th of October 2019.

Namen tekmovanja je promocija glasbene kulture, izmenjava izkušenj med mladimi glasbeniki iz različnih krajev in držav ter spodbujanje mladih za glasbeno izobraževanje.
The purpose of the competition is to promote musical culture, exchange experiences amongst young musicians from Slovenia and abroad, and to musical education amongst the youth.

Tekmovanja se bodo udeležili učenci, dijaki, študenti državnih ali zasebnih glasbenih šol in mladi, ki se glasbeno izobražujejo na zasebnih tečajih, dodiplomskih ali podiplomskih študijih in tudi že diplomirani glasbeniki.
Students of public or private music schools, as well as students attending private courses, undergraduate, graduate and postgraduate studies will participate in the competition.

Letos je prijavljenih kar 92 tekmovalcev iz 19 držav.
This year we are hosting 92 competitors from 19 countries.

Več o tekmovanjuMore info about competition


URNIK TEKMOVANJA
/ COMPETITION SCHEDULE

Sobota / Saturday, 26. 10. 2019

09:00          KATEGORIJA F – 1. etapa (3 tekmovalci) 
                    Category F, stage 1 (3 contestants)
10:30          KATEGORIJA A - keltska harfa (12 tekmovalcev)
                    Category A - lever harp (12 contestants)
12:15          KATEGORIJA A - pedalna harfa (10 tekmovalk)
                    Category A - pedal harp (10 contestants)
15:00          KATEGORIJA E (6 tekmovalcev)
                    Category E (6 contestants)

Približno ob
19:00          Podelitev plaket in nagrad za kategoriji A in E / Award ceremony (A & E)
19:30          Srečanje žirije s tekmovalci kategorij A in E / Meeting with jury  (A & E)

Nedelja / Sunday, 27. 10. 2019

09:00          KATEGORIJA B (31 tekmovalcev) / Category B (31 contestants)
15:30          KATEGORIJA C (13 tekmovalcev) / Category C (13 contestants)

16:00          Podelitev plaket in nagrad za kategorijo B (Orgelska dvorana)
                    Award ceremony (B) - in Organ Hall

Približno ob
20:00          Podelitev plaket in nagrad za kategorijo C / Award ceremony (C)

Ponedeljek / Monday, 28. 10. 2019

08:55          KATEGORIJA D (16 tekmovalcev)  Category D (16 contestants)
15:30          KATEGORIJA F – 2. etapa  Category F, stage 2

Približno ob
17:00          Podelitev plaket in nagrad za kategoriji D in F / Award ceremony (D & F)
17:30          Srečanje žirije s tekmovalci kategorij B, C, D in F / Meeting with jury (B, C, D & F)

___________________________________________________________________________

Spodaj si oglejte si Tekmovalno knjižico - s tekmovalnimi programi, urniki, pravili in drugimi podatki o tekmovanju.
Below you can find the Competition brochure - with competition programme, timetables, rules ant other information about the competition.

Rezultati tekmovanja 2019 - Competition results 2019

Rezultati 4. mednarodnega tekmovanja Društva harfistov Slovenije - Results of the 4th competition of Slovene harpists association (2016)

Več o tekmovanju in o prijavi nanj najdete na http://www.drustvo-harfistov.si/