English speaking visitors click here.

Mednarodna poletna violinska šola Igorja Ozima


Mednarodna poletna violinska šola Igorja Ozima velja za mojstrsko šolo z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Njena zgodba se je začela leta 1984 v Ljubljani in na Bledu, dve leti pozneje pa se je dogajanje preselilo v novozgrajeno glasbeno šolo v Velenju.
Ozimova poletna šola je v Velenje v preteklih letih privabila preko 420 mladih, nadarjenih in danes uspešnih violinistov. Sem so prišli iz 24 različnih držav. Šola v mednarodnem merilu spada med mojstrske tečaje najvišjega ranga.
Ozimovo poletno šolo prirejamo vsake dve leti, običajno konec avgusta. Naslednja poletna šola bo med 23. in 30. avgustom 2018.

23. mednarodna poletna violinska šola Igorja Ozima (avgust 2018)


Termin:
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
četrtek, 23. 8. - četrtek, 30. 8. 2018

Profesorji:
Igor Ozim
Wonji Kim-Ozim
Alan Brown, korepetitor

Organizator:
Društvo Consortium musicae Velanensis in
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

Potek šole:
• Program: violinska literatura vseh slogovnih obdobij.
• Vsak udeleženec bo imel individualne ure s prof. Igorjem Ozimom in z prof. Wonji Kim-Ozim.
• Vsakemu udeležencu bo omogočeno delo s korepetitorjem prof. Alanom Brownom.
• Udeleženci bodo lahko sodelovali na manjših nastopih in na zaključem koncertu, ki bo v četrtek, 30. 8. 2018.
• Vsak udeleženec bo imel možnost celodnevne vadbe v svoji sobi.

Stroški šole
• 350 EUR (pouk in delo s korepetitorjem)
• pasivni udeleženci: dnevno: 25 EUR / 5 dni: 100 EUR
• Ob prijavi je potrebno poravnati polovico kotizacije, ostali del pa vsaj dan pred začetkom poletne šole.
Znesek nakažite na naslednji račun:
Številka računa: SI56024260015376198 odprt pri NLB (Društvo Consortium musicae Velanensis, Jenkova 4, 3320 Velenje)
Sklic: SI00 08-2018
Koda namena: OTHR
Prijavnica mora biti poslana najkasneje do 15. 6. 2018.

Uvodni sestanek in avdicija:
četrtek, 23. 8. 2018 ob 10.00.

Druga določila
• kandidat mora na prijavnici navesti najmanj 3 skladbe, ki jih želi na poletni šoli izpopolniti
• kandidat mora na avdicijo prinesti urejen korepeticijski material za prijavljena dela
• organizator ima pravice, ki izhajajo iz koncertov ter radijskih in televizijskih snemanj, udeleženci pa so dolžni na njih sodelovati
• potne stroške krije vsak udeleženec sam
• vsak udeleženec prejme diplomo poletne šole
• število aktivnih udeležencev je omejeno (20)

Bivanje
• vsak udeleženec si sam organizira bivanje in prehrano
• za več informacij glede prenočišč se obrnite na knjiznica@gsvelenje.si

Dodatne informacije

knjiznica@gsvelenje.si

Margarita Ulokina
Mob.: +386 (0)30 336 646

Jerneja Srebernjak
Mob.: +386 (0)40 681 304
E-mail: jernejasrebernjak@gmail.com

Web: www.gsvelenje.si

Nekaj utrinkov iz preteklih šol

profesor Igor Ozim pri delu profesor Igor Ozim pri delu
Izsek iz razstave posvečene Igorju Ozimu (ob 80. letnici) Izsek iz razstave posvečene Igorju Ozimu (ob 80. letnici)