Z vpisom v Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje otroci ne pridobijo zgolj znanja na glasbenem področju, pač pa preko številnih dodatnih aktivnostih oblikujejo pozitiven odnos do glasbe in širše kulture nasploh ter poglabljajo sposobnost umetniškega izražanja.


Številni nastopi na odru krepijo njihovo samopodobo in jih pripravljajo na podobne izkušnje tudi v drugih življenjskih situacijah. Naši učenci se redno predstavljajo na razrednih in javnih nastopih ter na številnih koncertih, v dogovoru s profesorji glasbene šole pa zelo pogosto sodelujejo tudi na prireditvah izven šole.


Učenci se vključujejo v številne orkestre (pihalni, godalni, simfonični, harmonikarski, kitarski, Orff in Big band) ter zbore, v katerih poleg skupinskega muziciranja razvijajo izjemno pomemben čut za skupno ustvarjanje, navezujejo medsebojne stike in se družijo.


Z udeležbo na strokovno usmerjenih seminarjih in mojstrskih tečajih spoznajo nove pristope izobraževanja, pogosto pa se srečujejo tudi s sporazumevanjem v tujem jeziku.Naši učenci in dijaki pogosto nastopajo ob različnih priložnostih. Šola redno sodeluje z okoliškimi javnimi zavodi in tako širi odnos do kvalitetne glasbe.

Glasbena šola vsako leto organizira in izvede komentirane nastope za predšolske otroke ter abonma za učence nižjih razredov osnovnih šol. Naši učenci predstavijo glasbeno znanje svojim sošolcem, s tem pa širijo umetniško in estetsko tenkočutnost ter komunikativnost.

Spremljate naš koledar dogodkov in se prijavite na spremljanje mesečnih novic.