Spoštovani,

hvala, ker boste z nami tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Po elektronski pošti boste prejeli izpolnjen vpisni list in prilogo k vpisnemu listu.

Prosimo, da nam vse dopolnjene in podpisane strani (vpisni list in prilogo) vrnete na enega od predlaganih načinov:

  • na elektronski naslov vpis@gsvelenje.si 
  • dokumentacijo lahko oddate v recepciji glasbene šole
  • po pošti na naslov Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Jenkova 4, 3320 Velenje

V kolikor imate težave z izpolnjevanjem ali tiskanjem vpisnega lista in priloge, nam to sporočite na elektronski naslov vpis@gsvelenje.si in vam bomo dokumentacijo poslali po klasični pošti. 

Glasbo in ples želimo približati čim večjemu številu mladih, zato smo se odločili, da bo vpis v Glasbeno šolo Velenje letos za vse učence brezplačen.

Želimo vam vse dobro,
G
lasbena šola Velenje