Spoštovani,

hvala, ker boste z nami tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Pri svojih učiteljih bodo učenci prejeli vpisne liste in prilogo k vpisnemu listu.