Uradne ure tajnice Šolske maturitetne komisije so ob torkih ob 18.15 v P26.

Koledar splošne mature

Maturitetni predmet glasba - petje ali inštrument je sestavljen iz dveh delov:
1. Izpitni nastop (70% ocene)
Na izpitnem nastopu bodo kandidati prikazali:
− obvladanje izvajalske tehnike in izrazne značilnosti svojega glasu oziroma inštrumenta;
− predvsem te glasbene sposobnosti: glasbeno pomnjenje, slušne predstave, zbranost, harmonsko občutje, čut za obliko in strukturo, smisel za skladnost, slogovne značilnosti;
− poustvarjalne umetniške sposobnosti.
2. Pisni izpit (30% ocene)
Pri pisnem izpitu – Izpitna pola B – pa bodo kandidati prikazali:
− razumevanje vpetosti glasbenih pojavov v čas in prostor;
− poznavanje glasbenih oblik in slogovnih značilnosti;
− sposobnost zapisa zvočnih primerov;
− razumevanje osnov harmonije in kontrapunkta.

Predmetni izpitni katalog

Izbor glasbenih del za pisni del splošne mature iz glasbe

Več o maturi iz predmeta glasbe najdete na www.ric.si.