Učiteljski zbor umetniške gimnazije za strokovni del - glasba, šolsko leto 2018/2019 Učiteljski zbor umetniške gimnazije za strokovni del - glasba, šolsko leto 2018/2019

Sprednja vrsta (od leve proti desni): Tilen Slakan, Nataša Ževart Pavšek, Tomaž Lojen, Tamara Gombač, Danica Koren, Barbara De Costa, Ljiljana Djukić Šuklar, Andreja Golež Gruden, Pascal Vehovec, Sara Slatinek, Nina Verboten, Boštjan Mesarec, Tanja Petrej in Dunya Tinauer.
Srednja vrsta (od leve proti desni): Aleksandar Serdar, Anja Rosec, Anja Kožuh, Barbara Verhovnik, Matjaž Emeršič, Sanja Mlinar Marin, Monika Krajnc Štih, Neva Berke, Katja Šumečnik, Gordana Hleb, Olga Ulokina, Mojca Volavšek in Janko Potočnik.
Zadnja vrsta (od leve proti desni): Boris Štih, David Špec, Jasmina Špec, Gorazd Topolovec, Damir Tkavc, Jelka Hrovat, Miran Šumečnik, Izidor Kokovnik, Slavko Šuklar, Primož Kranjc,Jerneja Grebenšek, Janez Marin, Špela Zamrnik, Nikolaj Žličar, Katja Žličar Marin in Janez Pincolič. 
Manjkajoči profesorji: Dalibor Bernatović, Gregor Dvorjak, Alenka Goršič Ernst, Jernej Marinšek, Teja Pintar, Alenka Podpečan, Mitja Škorjanc, Urška Šramel Vučina, Igor Ulokin, Mojca Ušen Tkalčec in Ana Zajc Smolčnik.

Vsi profesorji imajo službeni mail sestavljen takole: ime.priimek@gsvelenje.si.

  • Zapušek Ema

    Zapušek Ema

Zapušek Ema

orgle, klavir

Ema Zapušek je na ljubljanski Akademiji za glasbo diplomirala iz glasbene pedagogike leta 1986, iz orgel pri prof. Hubertu Bergantu leta 1988, leta 1996 pa je zaključila tudi magistrski študij. Izpopolnjevala se je pri številnih tujih profesorjih na mojstrskih tečajih in mednarodnih orgelskih šolah doma ter v tujini. Strokovni naziv svetnica je pridobila leta 1998.
Ema Zapušek je pobudnica in začetnica orgelskega izobraževanja na osnovni ter srednji stopnji v Sloveniji. Za omenjeni stopnji je leta 1992 napisala prve učne načrte in tako na področju orgel zaorala ledino. Bila je vodja skupine za prenovljene učne načrte za osnovno stopnjo leta 2003 in vodja skupine za prenovljene učne načrte za srednjo stopnjo l. 2012. Tako je vsa leta uvajala nove standarde znanja in usmerjala razvoj novonastalega orgelskega izobraževanja v vertikalni izobraževalni piramidi.
Leta 1993 je napisala priročnik za predmet Organologija, leta 1995 pa je pri založbi Didakta izdala učbenik Začetna šola za orgle, ki ga je strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje potrdil za pouk orgel v 1. in 2. razredu glasbene šole.
Na glasbeni šoli v Velenju Ema Zapušek deluje kot vodja orgelskega oddelka na nižji in srednji stopnji ter kot organizatorka številnih orgelskih prireditev domače in tuje produkcije. Do sedaj je bilo izvedenih trinajst mednarodnih orgelskih šol, ki so jih vodili najuspešnejši profesorji iz različnih evropskih univerz od Dunaja do Pariza in so bile odmevne tudi v tujini različnih seminarjev za učitelje orgel, predavanj, delavnic, orgelskih poti, ogledov orglarskih delavnic itd. Številne koncerte je posnel Radio Slovenija – program Ars, poročila o dogodkih pa smo lahko poslušali v različnih oddajah.
Ema Zapušek je vodila več seminarjev za učitelje orgel, kot vodja študijske skupine učiteljev za orgle je bila avtorica mnogih pobud Nacionalni komisiji v zvezi z orgelskim šolstvom. Vsa leta je sodelovala pri idejnem načrtovanju študijskih skupin za učitelje orgel, na študijskih skupinah je bila večkrat tudi predavateljica.
 Od leta 1991 dalje je na pedagoškem področju na tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov z učenci dosegla 27 državnih nagrad (od tega 11 prvih) in 4 nagrade na Evropskem tekmovanju mladih orglavcev v Ljubljani. Poleg tega je z učenci in dijaki dosegla številne  posebne nagrade (14 v slovenskem in 8 v evropskem merilu) za najbolje izvedene obvezne skladbe, posebne nagrade v obliki samostojnih koncertov doma in v tujini, seminarjev itd.
Deset njenih dijakov je uspešno nadaljevalo študij orgel v tujini, dosegajo vrhunske rezultate, med njimi pa so dandanes najuspešnejši orgelski pedagogi in koncertanti v Sloveniji.
Bila je članica žirije na I. slovenskem tekmovanju mladih orglavcev (1991), na prvem in drugem hrvaškem tekmovanju mladih orglavcev »Franjo Dugan« (1995 in 1999). Deluje tudi v žirijah na regijskih tekmovanjih.
Napisala je recenzije člankov in učbenikov (npr. L. Očić: »Primjena alternativnih tehnika u metodici nastave orgulja«, Zagreb 2006). Opravila je mandat dela v komisiji za strokovne izpite ter več mandatov dela v področni kurikularni komisiji za glasbeno šolstvo.
Sodelovala je pri sestavi propozicij za državna in evropska orgelska tekmovanja od leta 1992 dalje, vsa leta pa je sodelovala tudi pri organizaciji orgelskih tekmovanj.
Ema Zapušek je avtorica in voditeljica radijskih oddaj, strokovnih komentarjev, napisala pa je tudi številne strokovne članke in poročila za revije kot tudi za časopise.
Ema Zapušek je pobudnica ustanovitve Slovenskega orgelskega društva (SOD), ki ima svoj sedež v Velenju. Vse od začetka društva (v prvem mandatu je bila podpredsednica) deluje idejno kot tudi organizacijsko pri številnih orgelskih projektih v Sloveniji in v povezavi z različnimi tujimi državami. Predsednica SOD je bila od leta 2009 do 2014. V okviru društva je bila pobudnica revij mladih slovenskih orglavcev in številnih drugih projektov in  strokovnih delavnic. Vsa leta sodeluje v programskem svetu Poletnega orgelskega ciklusa, ki je bil s podporo Ministrstva za kulturo izveden že enajstič. V ciklusih so vsako leto en koncert kot priložnost ponudili tudi uspešnim mlajšim dijakom in prav tem je bila večkrat mentorica. Številne koncerte v ciklusu je vodila tudi s strokovnimi komentarji. Zelo odmevni so tudi vsakoletni slovenski orgelski dnevi (organizirala jih je več) in številni drugi projekti.
Leta 2001 je prejela priznanje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstva za kulturo, za uspešno in dolgoletno strokovno delo pri organizaciji ter izvedbi tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov.
Najvišje slovensko priznanje za izjemne dosežke pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja, priznanje Frana Gerbiča, je Ema Zapušek prejela leta 2013.

E-naslov: ema.zapusek@gsvelenje.si<< Nazaj na seznam