Komu je program namenjen?

Program je namenjen mladim glasbenikom, ki želijo svoje znanje nadgraditi na srednji stopnji glasbenega šolanja. Namenjen je vsem, ki želijo svojo poklicno usmeritev uresničiti v glasbi, pa tudi tistim, ki svoje poklicne usmeritve še nimajo izoblikovane.
Izobraževanje se izvaja na vseh instrumentih (klavir, orgle, tolkala, kitara, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, rog, trobenta, pozavna, evfonij, tuba, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, čembalo, citre) in petju.
Izbrati je možno dva načina izobraževanja:
•    v umetniškem razredu v sklopu Gimnazije Velenje;
•    v razredu vzporednega izobraževanja, kar pomeni, da dijak obiskuje katero koli  srednjo šolo in hkrati obiskuje  strokovni del umetniške gimnazije v popoldanskem času. V ta program se lahko vpišejo tudi starejši dijaki.

Oba načina izobraževanja vključno s predmetnikom sta ne glede na ime enaka v vseh umetniških gimnazijah in konservatorijih, ki nudijo glasbeno izobraževanje na srednji stopnji v Sloveniji.

Kaj vsebuje predmetnik strokovnih predmetov?

Glavni poudarek in največje število ur je posvečeno izbranemu inštrumentu ali petju. Dodani so trije teoretični predmeti, pri katerih se razvija, poglablja in širi glasbeno znanje in  spretnosti: pri solfeggiu dijaki razvijajo slušne predstave, se seznanjajo  z glasbeno teorijo, pri glasbenem stavku usvajajo znanja iz harmonije, kontrapunkta in oblikoslovja, pri zgodovini glasbe spoznajo kronološki potek glasbenega dogajanja od začetkov do današnjih dni. Glasbeno znanje in izkušnje širijo dijaki še z naslednjimi praktičnimi predmeti: seznanijo se z osnovami igranja na klavir, dopolnilnim inštrumentom, igrajo v različnih komornih skupinah in orkestrih in pojejo v zboru.

Predmetnik strokovnih predmetov 1.l. 2.l. 3.l. 4.l.
Petje, inštrument 3 3 3 3
Solfeggio 3 2 2 2
Zgodovina glasbe 1 2 3
Glasbeni stavek z oblikoslovjem 2 2 2
Klavir 1 1 1 1
Zbor - orkester 3 1 2
Komorna igra 2 2
Dopolnilni inštrument 1

Kakšne možnosti nudi program?

Dijaki umetniške gimnazije opravljajo ob zaključku šolanja splošno maturo, ki omogoča najširše izhodne možnosti za nadaljevanje študija, saj poleg vseh študijskih smeri, ki jih omogoča program splošne gimnazije, omogoča umetniška gimnazija - smer glasba, številne glasbene študijske usmeritve, te pa omogočajo širok nabor zaposlitvenih možnosti.
Dijaki, ki se izobražujejo vzporedno, imajo nabor študijskih možnosti v skladu z izhodnimi možnostmi matične šole.

Kaj so prednosti in posebnosti v glasbeni šoli v Velenju?


Glasbena šola Velenje ima dolgo tradicijo, saj je utrdila eno najkvalitetnejših glasbenih izobraževanj na osnovni in srednji stopnji v Slovenji. Na številnih področjih je opravila pionirsko delo, prva v Sloveniji je uvedla pouk orgel, harfe, citer, prispevala k razvoju poučevanja saksofona in vseh tolkalnih inštrumentov. Prav tako je vpeljala  dodatno izobraževanje v obliki mojstrskih šol, ki jih vodijo domači in tuji strokovnjaki.

Glasbena šola Velenje je desetletja razvijala svoj kvaliteten učiteljski kader in ga po potrebi dopolnjevala s strokovnjaki od zunaj. Poleg bogate lastne produkcije se Glasbena šola Velenje odlikuje z organizacijami številnih predavanj, seminarjev, revij različnih orkestrov, tekmovanj itd. Mnogi projekti so zasnovani mednarodno, torej zaobjemajo širši evropski kulturni prostor. Mednarodni projekti, predvsem tekmovanja in seminarji, ki jih vodijo profesorji iz različnih evropskih univerz, nudijo dragocen vpogled v nivo dela na visoki stopnji izobraževanja. Številni vrhunski koncerti in bogato kulturno okolje nudijo  pozitivno vsebino za celostni razvoj mladih glasbenikov.

Kaj pa uspehi?


Rezultati na glasbenih področjih kažejo kontinuiteto številnih uspehov na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Rezultati na maturi kažejo, da šola v povprečju dosega boljše rezultate, kot je slovensko povprečje.
Naši dijaki so uspešni na sprejemnih preizkusih na glasbenih univerzah v Sloveniji in tudi v tujini. Mnogi naši nekdanji dijaki so dandanes uspešni pedagogi in koncertanti.

Kakšne so prostorske in druge možnosti?


Šola ima 47 učilnic in pet dvoran na 6360 m2. Učilnice in dvorane so opremljene s kvalitetnimi inštrumenti in sodobno opremo. V šoli je bogata specialna knjižnica, ki vsebuje raznovrstno glasbeno gradivo in je opremljena s sodobno tehnologijo. Šola nudi dobre možnosti vadenja, v bližini šole so možnosti za prehrano in (ne nepomembno) veliko možnosti parkiranja. Mesto nudi dijaški dom in zasebne nastanitve.