Glavni vhod v glasbeno šolo

Glavni vhod v glasbeno šolo

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Mestna občina Velenje
Sedež šole: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
Ravnatelj: Boris Štih, prof.
Telefon: 03 / 898 12 00
Faks: 03 / 898 12 25
mail: info@gsvelenje.si
Davčna številka: 79789960
Matična številka: 5088313

Poslanstvo in vizija

Ravnatelj: Boris Štih, prof.

Ravnatelj: Boris Štih, prof.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je steber kulturno-umetniškega ustvarjanja na glasbenem področju. Skozi glasbeno izobraževanje in vzgojo, ki omogoča učencem pridobitev splošne glasbene in kulturne razgledanosti, oblikujemo družabni, socialni in kulturni čut vsakega posameznega učenca s poslanstvom vzgajanja za življenje.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih glasbenih šol danes z jasno prepoznavnim pomenom za slovenski kulturni prostor.

Tudi v bodoče bomo zagotavljali in izvajali vse programe na osnovni stopnji glasbenega izobraževanja ter srednji stopnji – umetniška gimnazija in vzporedno izobraževanje. Posebno pozornost namenjamo predstavitvi glasbene šole v vzgojno varstvenih zavodih in v prvi triadi osnovnega šolstva z namenom širjenja glasbene in plesne kulture med najmlajšimi. Z najvišjimi mednarodnimi učnimi standardi smo inkubator bodočih mednarodno uveljavljenih glasbenikov in kulturnikov.