Svet zavoda
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:
Predstavniki ustanovitelja: Silvija Pirtovšek, Maja Hribar in Milena Pečovnik.
Predstavniki staršev: Marta Brunšek Strašek, Franjo Cesarec in Tanja Verboten.
Predstavniki delavcev Glasbene šole Velenje: Sonja Beriša, Jelka Hrovat, Jerneja Mastnak Vesel, Davor Plamberger in Špela Zamrnik.
Predsednica sveta šole je Sonja Beriša, njen namestnik pa Franjo Cesarec.

Ravnatelj
Ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je Boris Štih.
Pomočnika ravnatelja sta Rok Volk in Matjaž Emeršič.

Svet staršev
Oddelek za inštrumente s strunami: Vanja Govek in Mateja Regvat.
Oddelek za pihala, trobila in tolkala: Marta Brunšek Strašek in Franjo Cesarec.
Oddelek za inštrumente s tipkami: Tanja Verboten in Sašo Šonc.
Oddelek za nauk o glasbi, petje in ples: Ona Čepaityte Gams in Jože Poznič.
Predsednik sveta staršev je Franjo Cesarec, njegova namestnica pa Tanja Verboten.

Vodje aktivov
Godala - Peter Napret
Kitara, harfa in citre - Tadej Žibrat
Pihala - Lovro Vrzelak 
Trobila - Mitja Škorjanc
Tolkala - Janez Marin
Klavir - Nina Verboten
Orgle in čembalo - Barbara De Costa
Petje - Gordana Hleb
Harmonika - Mojca Volavšek
Nauk o glasbi, ples in pevski zbori - Jerica Žgeč
Teoretiki srednje stopnje - Urška Šramel Vučina
Oddelek Šoštanj - Urban Meža
Oddelek Šmartno ob Paki - Fia Selič