Svet zavoda
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:
Predstavniki ustanovitelja: Silvija Pirtovšek, Maja Hribar in Milena Pečovnik.
Predstavniki staršev: Ona Čepaityte Gams, Franjo Cesarec in Tanja Verboten.
Predstavniki delavcev Glasbene šole Velenje: Filip Ahac, Sonja Beriša, Jelka Hrovat, Davor Plamberger in Špela Zamrnik.
Predsednica sveta šole je Sonja Beriša, njen namestnik pa Franjo Cesarec.

Ravnatelj
Ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je Boris Štih.
Pomočnika ravnatelja sta Rok Volk in Matjaž Emeršič.

Svet staršev
Oddelek za inštrumente s strunami: Vanja Govek in Mateja Regvat.
Oddelek za pihala, trobila in tolkala: Petra Klinc in Franjo Cesarec.
Oddelek za inštrumente s tipkami: Tanja Verboten in Jožica Hrustel Hercigonja.
Oddelek za nauk o glasbi, petje in ples: Ona Čepaityte Gams in Jože Poznič.
Predsednik sveta staršev je Franjo Cesarec, njegova namestnica pa Tanja Verboten.

Vodje aktivov
Godala - Jerneja Srebernjak
Kitara, harfa in citre - Katja Šumečnik
Pihala - Boštjan Mesarec 
Trobila - Mitja Škorjanc
Tolkala - Janez Marin
Klavir - Sanja Mlinar Marin
Orgle in čembalo - Barbara De Costa
Petje - Gordana Hleb
Harmonika - Mojca Volavšek
Nauk o glasbi, ples in pevski zbori - David Jan
Teoretiki srednje stopnje - Urška Šramel Vučina
Oddelek Šoštanj - Urban Meža
Oddelek Šmartno ob Paki - Fia Selič