Stavba Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje je bila zgrajena 1985 in s prizidkom dograjena 1997. Šola razpolaga s 47 učilnicami in petimi dvoranami na 6360 m2. Zaradi velikih prostorskih razsežnosti je nadvse primerna za izvedbo večjih koncertov, tekmovanj, revij in poletnih šol.

Na kratko o dvoranah


Marinova (Velika) dvorana

ima 280 sedežev in velja za eno najbolj akustičnih dvoran v Sloveniji. V njej potekajo večji koncerti solistične, komorne, zborovske in orkestralne glasbe. Opremljena je tudi s sodobno odrsko opremo, ki omogoča izvedbo različnih scenskih dogodkov. 15. junija 2022 je dvorana dobila novo ime - Marinova dvorana - v čast dolgoletnemu ravnatelju glasbene šole mag. Ivanu Marinu.


Orgelska dvorana
ima 112 sedežev v parterju in 50 sedežev na balkonu. V njej stojijo orgle, ki jih je v letu 1997 izdelalo podjetje Helmut Allgäuer iz Dunaja. Traktura je mehanska s sapnicama na poteg, na dveh manualih in pedalu pa je razporejenih 20 pojočih registrov. Dispozicijo je sestavil dr. Johann Trummer, profesor orgel na Univerzi za glasbo v Gradcu.


Modra dvorana

ima 100 sedežev in je nadvse primerna za pripravo manjših javnih nastopov. V njej potekajo tudi mojstrski seminarji, delavnice, konference ...


Orkestralna dvorana

je v prvi vrsti namenjena vajam različnim orkestrov. V njej redno potekajo tudi vaje Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.


Baletna dvorana

je namenjena pouku baleta. V njej so plesna tla, ogledala in baletni drogovi. Uporablja se tudi v rekreativne namene (joga, različne plesne vadbe).


Dvorana v Šoštanju

je povsem nova dvorana, dokončana januarja 2020. Ima 60 sedežev, koncertni klavir Kawai in sodobno multimedijsko opremo. V prvi vrsti je namenjena nastopom našim učencem, v njej pa je možno organizirati tudi konference in seminarje.

Za najem prostorov, prosimo, kontaktirajte pomočnika ravnatelja:

Matjaž Emeršič, prof.
telefon: 03 898 12 19
matjaz.emersic@gsvelenje.si

Rok Volk, prof.
telefon: 03 898 12 15
rok.volk@gsvelenje.si