Orkester je projektno nastal na pobudo ravnatelja, prof. Borisa Štiha, v maju 2008, pod umetniškim vodstvom mag. Ota Vrhovnika in je že v naslednjem mesecu uspešno koncertiral.

V prvi zasedbi so igrali predvsem dijaki umetniške gimnazije in profesorji.  

V šolskem letu 2008/2009 je orkester pričel z rednimi vajami z dirigentom, prof. Janijem Šuligojem, ki ga vodi še danes.

Mladi glasbeniki, ki na šoli pridobivajo formalno glasbeno izobrazbo, imajo  s sodelovanjem v orkestru priložnost spoznati zabavno, predvsem swing, latino in popularno glasbo.

Igranje v jazzovskem orkestru zahteva za razliko od klasičnega drugačen stilski pristop. Predvsem se vzpodbuja glasbena kreativnost, v smislu jazzovske improvizacije.

Kakor je imel orkester že od samega začetka in kasneje v vseh generacijah odlične soliste, je zadnja, aktualna zasedba glede improvizacije unikat. Lahko bi rekli, da po naši »mali Jazz šoli«, ki smo jo organizirali leta 2015 na Golteh, improvizira sleherni član orkestra.

V letošnjem šolskem letu, ko se pripravljamo na snemanje zgoščenke in na koncert ob 10. obletnici, pa izvajamo serijo šestih enodnevnih seminarjev, ki smo jih poimenovali Jazz šola.

Igramo ob vseh priložnostih v domačem okolju, udeležujemo se raznovrstnih festivalov in smo željni igranja. Smo redni gostje Pikinega festivala, pogosto igramo za potrebe občine in lokalnih skupnosti. Za nami je uspešno gostovanje v Nemčiji,  že nekaj let sodelujemo na Mozaik Jazz festivalu, kjer se srečujemo z jazz orkestri iz drugih šol.

Delovanje šolskega orkestra je ciklično, saj se generacije z leti menjavajo. Smo pa pri teh menjavah vsekakor veseli, da nam uspeva iz generacije v generacijo dosegati vse boljše rezultate in da kot orkester rastemo!

Pred leti, ko smo se že poslavljali od prvih maturantov, smo postavili mlad orkester, ki je bil osnovan predvsem na učencih nižje stopnje. Danes so ti fantje in dekle že pripravljeni za prave jazzovske podvige.

Pred nami je še dovolj izzivov in veseli smo, da nam jih vodstvo šole omogoča uresničiti.

Big Band glasbene šole je s sklepom učiteljskega zbora prejel plaketo in nagrado za najuspešnejšo skupino v šolskem letu 2013/2014.

sestavil Jani Šuligoj