Kdo smo


V letošnjem šolskem letu je v orkestru 42 članov - vključeni so učenci od 3. razreda naprej in bivši učenci, vodi ga pa dirigentka Andreja Mohorič.

Kratka zgodovina

Začetki Godalnega orkestra Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje segajo več kot 30 let nazaj, v šolsko leto 1977/78, ko je v njem zaigralo 12 učencev (11 violinistov in 1 violončelist). Po odhodu prve dirigentke Šuligojeve je orkester prevzel Dušan Lipovšek, ki ga je vodil 17 let. Mlajši učenci pa lahko od šolskega leta 1996/97 igrajo v Mlajšem godalnem orkestru Glasbene šole Velenje. Vodili so ga Polona Češarek, Anastazija Gorenc, Vita Rošker Gregorc, Jasmina Rijavec, Andreja Mohorič, Peter Napret.

Kaj počnemo

Člani mlajšega godalnega orkestra poskušajo skupaj z dirigentko na sproščen način spoznavati skupno muziciranje in se pripravljati na kasnejše igranje v večjem godalnem ali simfoničnem orkestru. Poudarek je predvsem na vzgoji mladih orkestrašev in to z namenom, da ob primernih skladbah spoznajo resnost in pravila dela v orkestru, razvijajo odnos do različnih notnih zapisov in stilnih obdobij, razvijajo skupni pulz, ritmično prilagajanje ter točno intonacijo, ocenjujejo in vrednotijo skupne dosežke ter krepijo veselje do skupnega muziciranja. Seveda pa je želja vseh članov mlajšega godalnega orkestra, da bodo v prihodnosti lahko zaigrali tudi v večjih orkestrih naše glasbene šole.

MGO sodeluje na revijah godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol, na šolskih in izvenšolskih nastopih, na koncertih Glasbenega abonmaja za osnovnošolce, na srečanjih z orkestri drugih glasbenih šol…