Libreto

Libreto

Orffovo skupino »Libreto« povezuje želja po igranju na različna tolkala, petje in ples. Na naši glasbeni šoli deluje že 19 let. Prva mentorica skupine je bila Andreja Skok (1999-2016), lani je mlade Orffovce vodil Matjaž Železnik (2016-2017). V šolskem letu 2017/2018 pa jo je prevzela učiteljica oboe Tanja Mršnjak Petrej.
V njej sodelujejo učenci iz vseh oddelkov glasbene šole, njihova povprečna starost pa je 11 let.
Vaje imajo enkrat tedensko 60 minut, pred nastopi pa vadijo bolj pogosto. 
V šolskem letu 2017/2018  so se posvetili ljudski glasbi in jo večkrat izvajali skupaj z šolskima zboroma, v mesecu maju pa so se predstavili na državni reviji Orffovih skupin, tradicionalni »Orffomaniji«.

Orffova skupina v Muzeju iluzij (Ljubljana) Orffova skupina v Muzeju iluzij (Ljubljana)
Orffova skupina »Libreto« na državni reviji Orffovih skupin - »Orffomaniji« (Ljubljana, maj 2018) Orffova skupina »Libreto« na državni reviji Orffovih skupin - »Orffomaniji« (Ljubljana, maj 2018)