Simfonični orkester Umetniške gimnazije in Glasbene šole Velenje se je razvil iz godalnega orkestra. Pogoji za njegovo delovanje so bili dani z otvoritvijo nove stavbe glasbene šole v šolskem letu 1984/1985. Orkester je prvič nastopil leta 1985, vse do šolskega leta 1996/97 ga je vodil Dušan Lipovšek. Orkester je s svojim koncertnim programom gostoval v Ljubljani, Rogaški Slatini, Ormožu in Italiji, udeleževali so se tudi revij simfoničnih orkestrov in vsako leto prirejali novoletne in letne koncerte. Leta 1987 so na Republiškem tekmovanju učencev in študentov glasbe prejeli 2. nagrado. Od leta 1997 je orkester vodil mag. Nikolaj Žličar, v letu 2008 je vodenje orkestra prevzela Danica Koren, od leta 2014 do 2021 Miran Šumečnik, z letom 2022 je dirigentsko palico prevzel Simon Perčič.

V zadnjih letih je orkester izvedel kar nekaj odmevnih projektov in sicer: koncert učiteljev ob spremljavi orkestra, slavnostna maša sv. Cecilije C. Gounod skupaj z pevskim zborom Svoboda Šoštanj, vsakoletni koncerti s solisti glasbene šole in razna gostovanja in revije simfoničnih orkestrov. V orkester so vključeni dijaki Umetniške gimnazije Velenje in perspektivni učenci višjih razredov Glasbene šole Velenje.

V šolskem letu 2020/2021 je orkester za izjemno delo v času epidemije COVID 19 prejel Korunovo priznanje.

Simfonični orkester Umetniške gimnazije in Glasbene šole Velenje se pripravlja na gostovanje v Italiji, ki bo potekalo od 19. do 21. aprila 2023. 

*   *   *

Cavalleria rusticana (Intermezzo), Simfonični orkester Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, maj 2021 Dirigent: Miran Šumečnik   Video: Ana Marija Prajo, Ema Kač   Montaža: Ema Kač

Romanca za rog in orkester, Simfonični orkester Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, maj 2021 Solistka Lucija Škruba - rog, dirigent Miran Šumečnik, video pripravili Ana Maria Prajo in Ema Kač.

Simfonični orkester Glasbene Šole Fran Korun Koželjski Velenje na Dobrodelnem koncertu Gimnazije Velenje, Dom kulture Velenje, 21. januar 2015

Koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje s solistkami, 8. april 2019