Simfonični orkester Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje se je razvil iz godalnega orkestra. Pogoji za njegovo delovanje so bili dani z otvoritvijo nove stavbe glasbene šole v šolskem letu 1984/1985. Orkester je prvič nastopil leta 1985, vse do šolskega leta 1996/97 ga je vodil Dušan Lipovšek. Orkester je s svojim koncertnim programom gostoval v Ljubljani, Rogaški Slatini, Ormožu in Italiji, udeleževali so se tudi revij simfoničnih orkestrov in vsako leto prirejali novoletne in letne koncerte. Leta 1987 so na Republiškem tekmovanju učencev in študentov glasbe prejeli 2. nagrado. Od leta 1997 je orkester vodil mag. Nikolaj Žličar v letu 2008 je vodenje orkestra prevzela Danica Koren, od septembra 2014 pa orkester vodi Miran Šumečnik.

V zadnjih letih je orkester izvedel kar nekaj odmevnih projektov in sicer: koncert učiteljev ob spremljavi orkestra, slavnostna maša sv. Cecilije C. Gounod skupaj z pevskim zborom Svoboda Šoštanj, vsakoletni koncerti s solisti glasbene šole in razna gostovanja in revije simfoničnih orkestrov

V orkester so vključeni dijaki Umetniške gimnazije Velenje in najboljši učenci višjih razredov Glasbene šole Velenje.


Simfonični orkester Glasbene Šole Fran Korun Koželjski Velenje na Dobrodelnem koncertu Gimnazije Velenje, Dom kulture Velenje, 21. januar 2015

Koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje s solistkami, 8. april 2019