6 letni otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, se lahko vključijo v program GLASBENE PRIPRAVNICE.

Program se izvaja enkrat tedensko 60 minut. Otroci preko igre spoznavajo osnove glasbene teorije, z vključevanjem v različne oblike individualnega in skupinskega muziciranja pa pridobivajo dragocene izkušnje in znanja, ki olajšajo odločitev za kasnejšo izbiro instrumenta. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, prav tako pogoj za vpis ni predhodno obiskovanje programa predšolske glasbene. Učenci se po zaključku programa glasbene pripravnice vključijo v program glasba na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

Posnetki iz arhive Glasbene šole Velenje in JSKD - Območna izpostava Velenje.
Glasbena šola Velenje, maj 2021